Play Store เพิ่มนโยบาย ‘ความปลอดภัยข้อมูล’! แอปต้องระบุเหตุผลที่นำข้อมูลไปใช้!

Loading

Google ประกาศว่าแอปต่าง ๆ ใน Play Store จะต้องอธิบายเกี่ยวกับ “ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Safety)” อย่างมีรายละเอียดมากขึ้นเริ่มต้นวันนี้ ซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้พัฒนาแอปทั้งหมดต้องปฏิบัติตามภายในวันที่ 20 กรกฎาคม