คปภ. ยกระดับป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจประกันภัย

Loading

สำนักงาน คปภ. ทำงานร่วมกับ สคส. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจประกันภัย