สกมช.เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบถูกคุกคามจากภัยไซเบอร์

Loading

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ระบุว่า สกมช. เร่งตรวจสอบกรณี ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด ถูกคุกคามทางไซเบอร์ พบโดนละเมิดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ จี้เพิ่มมาตรการป้องกัน และรับมือ พร้อมย้ำให้เร่งออกมาตรการดูแลบริษัทนิติบุคคลและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ