Blackberry จับมือมาเลเซียปกป้องภัยไซเบอร์และพัฒนาทักษะประชาชน

Loading

BlackBerry จากแคนาดาลงนามในข้อตกลงด้านซอฟต์แวร์และบริการในระยะยาวกับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านไซเบอร์ของประเทศ ข้อตกลงนี้จะช่วยให้รัฐบาลมาเลเซียสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันด้านไซเบอร์ของ BlackBerry ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันภัยไซเบอร์ ปกป้องระบบสื่อสาร ไปจนถึงข้อมูลของรัฐบาล และช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะด้านไซเบอร์ของแรงงานในมาเลเซีย

จีนเสนอร่างมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจในจีน

Loading

กระทรวงการคลัง (MOF) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการไซเบอร์สเปซกลางของจีน ได้ร่างมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เมื่อ 10 พ.ย.66

Seiko ชี้ข้อมูลลูกค้า หุ้นส่วน และพนักงานกว่า 60,000 รายการรั่ว

Loading

Seiko ผู้ผลิตนาฬิกาจากญี่ปุ่นยืนยันว่าถูกกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ชื่อ Black Cat โจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่เมื่อช่วงต้นปี จนข้อมูลลูกค้า บุคลากร และหุ้นส่วนรั่ว ข้อมูลที่รั่วออกไปเป็นข้อมูลส่วนตัว 60,000 รายการที่อยู่ในความดูแลของ Seiko Group Corporation (SGC), Seiko Watch Corporation (SWC) และ Seiko Instruments Inc. (SII)

“สกมช. ผนึก VNU” จัดงาน “Cybersec Asia & Thailand International Cyber Week 2024”

Loading

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับ VNU Asia Pacific เตรียมจัดงาน “Cybersec Asia & Thailand International Cyber Week 2024” นิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2567 เพื่อบูรณาการ พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์