สิ่งกีดขวาง

ในการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ สิ่งสำคัญประเด็นแรกๆ ที่ต้องคำนึงถึงคือ เครื่องกีดขวาง เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน

ข้อคิดด้าน รปภ.

ห้องน้ำในโรงแรมเดี๋ยวนี้ หลายแห่งที่แบบผนังเป็นกระจกใส เพื่อความสวยแปลกและจินตนาการ แต่ในทาง รปภ.มีประโยชน์สำหรับเฝ้าระวัง เมื่อเข้าพักคนเดียว

กุญแจ

เครื่องมือสำหรับใส่ที่ประตู-หน้าต่าง ตู้ หรือภาชนะจัดเก็บสิ่งของ เพื่อยึดไว้ไม่ให้เปิดออกได้โดยง่าย เมื่อต้องการเปิด ต้องกดรหัสหรือไขออกโดยลูกกุญแจ