ข้อสังเกตด้าน รปภ.ต่อพื้นที่ที่เกิดเหตุร้ายในกรุงปารีส ปี 2558

พื้นที่กรุงปารีสและบริเวณชานกรุงแบ่งออกเป็น 20 เขต ถึงแม้แต่ละเขตมีสภาพทั่วไปที่ต่างกัน แต่ต่างเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก

ไฟส่องสว่าง

การให้แสงสว่างเพื่อเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้มองเห็นถึงการลุกล้ำหรือการบุกรุก หรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่