สหราชอาณาจักรเรียกขอเอกสารความคิดเห็นจากองค์กรธุรกิจเพื่อใช้ปรับปรุงกฎหมายความมั่นคงและการลงทุนแห่งชาติ

Loading

เมื่อ 13 พ.ย.66 นาย Oliver Dowden รองนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร แถลงการณ์ว่า รัฐบาล ได้ออกประกาศ “การเรียกขอเอกสาร” ซึ่งกำหนดให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อพระราชบัญญัติความมั่นคงและการลงทุนแห่งชาติ (The National Security and Investment Act 2021 – NSI) หลังจากมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อ ม.ค.65

จีนเสนอร่างมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจในจีน

Loading

กระทรวงการคลัง (MOF) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการไซเบอร์สเปซกลางของจีน ได้ร่างมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เมื่อ 10 พ.ย.66

บริษัทให้บริการท่าเทียบเรือของออสเตรเลียถูกโจมตีทางไซเบอร์ ส่งผลให้การขนส่งทางเรือหยุดชะงัก

Loading

เมื่อ 10 พ.ย.66 บริษัท DP World Australia ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสำคัญที่ใช้ในกิจกรรมการขนส่งทางเรือ เป็นเหตุให้บริษัทต้องระงับการให้บริการท่าเทียบเรือในหลายรัฐของออสเตรเลีย การเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทต่าง ๆ หยุดชะงักตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.66 และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อ 13 พ.ย.66

ร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการแทรกแซงและการจารกรรมจากต่างชาติ

Loading

นายคริส ถัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของฮ่องกง ระบุว่า ร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงฉบับใหม่ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า กฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง จะมุ่งเป้าไปที่การอุดช่องโหว่จากการแทรกแซง การสอดแนม และการจารกรรมจากต่างประเทศ

คณะกรรมการความมั่นคงและข่าวกรองแห่งชาติของรัฐสภาแคนาดาชี้ถึงความอ่อนแอขององค์กรตำรวจของแคนาดา

Loading

คณะกรรมการความมั่นคงและข่าวกรองแห่งชาติของสมาชิกรัฐสภา (NSICOP) ได้จัดทำเป็นรายงาน 91 หน้า ระบุว่า RCMP ไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลเท่าที่ควรจะเป็น รวมถึงขาดความยืดหยุ่น เพื่อการปกป้องประเทศและชาวแคนาดาจากภัยคุกคามทางอาญา ที่ร้ายแรงและภัยความมั่นคงของชาติ

จีนเตรียมปรับปรุงกฎหมายการรักษาความลับของรัฐครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ

Loading

เมื่อ 25 ต.ค.66 จีนเผยแพร่รายละเอียดของร่างกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของรัฐฉบับปรับปรุง โดยเพิ่มมาตราใหม่ครอบคลุมด้านการศึกษา เทคโนโลยี และการใช้อินเทอร์เน็ต ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหาร นับเป็นการปรับปรุงร่างกฎหมายการรักษาความลับของรัฐครั้งใหญ่ครั้งที่สองตั้งแต่ประกาศใช้ปี 2531