สหรัฐฯ จัดตั้งศูนย์คัดกรองแห่งชาติเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลเข้าประเทศ

You are here:
Go to Top