มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสั่งห้ามพกนาฬิกาทุกชนิดเข้าห้องสอบ

มหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่นประกาศห้ามสวมนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาทุกประเภทเข้าห้องสอบ เนื่องจากนวัตกรรมไฮเทคทำให้นาฬิกากลายเป็น “สมาร์ทวอช” ที่อาจใช้ทุจริตสอบได้