กล้อง CCTV กับการรักษาความปลอดภัย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับการรักษาความปลอดภัย มีไว้ใช้ในลักษณะของการป้องปราม เพื่อสร้างความกดดันทางด้านจิตวิทยา ให้เกิดความรู้สึกว่ามีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา แต่หากผู้ก่อเหตุมีประสบการณ์และความชำนาญ การสร้างความกดดันเช่นนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวหรือการเข้ามาปฏิบัติการ