รัฐบาลญี่ปุ่นจัดตั้งหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้าย

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งหน่วยงาน 2 หน่วยเพื่อรับมือกับการก่อการร้ายข้ามชาติ คือ หน่วยข่าวกรองสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยประสานงานรัฐมนตรีระหว่างกระทรวงสังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี