ทำไมหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน

You are here:
Go to Top