รู้จักกับ Community Notes X ฟีเจอร์ช่วยตรวจสอบที่มาของภาพและวิดีโอ

Loading

รู้จักกับ Community Notes X ฟีเจอร์การตรวจสอบข่าว ทั้งข้อความ รูปภาพ และล่าสุดคือวิดีโอ ซึ่งฟีเจอร์นี้รองรับการตรวจสอบว่าเนื้อหา ภาพ และวิดีโอมีการตัดต่อด้วย AI หรือไม่ด้วย