หอสังเกตการณ์

“หอคอย” หมายถึง เรือนสูงที่ทำไว้สำหรับคอยระวังสังเกตการณ์ ภาษาอังกฤษใช้ว่า tower ส่วน watchtower คือ หอสังเกตการณ์ ใช้เฝ้าระวังศัตรูหรือตรวจการ

กล้อง CCTV กับการรักษาความปลอดภัย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับการรักษาความปลอดภัย มีไว้ใช้ในลักษณะของการป้องปราม เพื่อสร้างความกดดันทางด้านจิตวิทยา ให้เกิดความรู้สึกว่ามีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา แต่หากผู้ก่อเหตุมีประสบการณ์และความชำนาญ การสร้างความกดดันเช่นนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวหรือการเข้ามาปฏิบัติการ

ข้อสังเกตด้าน รปภ.ต่อพื้นที่ที่เกิดเหตุร้ายในกรุงปารีส ปี 2558

พื้นที่กรุงปารีสและบริเวณชานกรุงแบ่งออกเป็น 20 เขต ถึงแม้แต่ละเขตมีสภาพทั่วไปที่ต่างกัน แต่ต่างเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก