สถานทูตไทยให้คนไทยในซูดานลงทะเบียนเพื่อเตรียมอพยพและให้ความช่วยเหลือ

Go to Top