ผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐฯ ใช้อีเมลส่วนตัวในการทำงาน – พบถุงบรรจุเอกสารลับที่รอการทำลายถูกเปิดทิ้งไว้บริเวณทางเดิน

Go to Top