ขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงสูงในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

Go to Top