ทางการ Tokyo เริ่มใช้หุ่นยนต์ลาดตระเวนช่วยงานรักษาความปลอดภัยในอาคาร

You are here:
Go to Top