‘สหรัฐ’ สั่ง จนท.ทูต ออกจากอัฟกานิสถาน หวั่นรุนแรง

Go to Top