ไบเดนประณาม “อาชญากรรมจากอคติ” ต่อคนเชื้อสายเอเชีย

You are here:
Go to Top