โรงงานเคมีกลุ่มแอลจีในอินเดีย ‘แก๊สรั่ว’ ชาวบ้านดับ 11 ต้องนอนโรงพยาบาล 600

You are here:
Go to Top