หน่วยงาน FTC สหรัฐฯ ออกข้อแนะนำในการป้องกันการโจมตีด้วยวิธีสลับซิม (SIM swapping)

You are here:
Go to Top