การบินไทยไม่ให้นำ MacBook Pro 15 นิ้ว ที่อยู่ในขั้นเรียกสินค้าคืนขึ้นเครื่อง เสี่ยงเกิดแบตร้อนจนเกิดอัคคีภัย

You are here:
Go to Top