ตม. สิงคโปร์ เปิดตู้อัตโนมัติ สำหรับรับหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน โดยใช้หุ่นยนต์

You are here:
Go to Top