รัฐบาลแคนาดาประกาศทุกเว็บรัฐต้องเป็น HTTPS, เปิด HSTS, รองรับ TLS 1.2 ภายใน 30 กันยายน 2019

You are here:
Go to Top