เวียดควักอีก $1.3 พันล้านอาคารหลังที่ 3 สนามบินไซ่ง่อน ทำคู่มหาโปรเจ็คท์ “ลองแถ่ง”

You are here:
Go to Top