ข้อพิจารณาด้านการ รปภ.จากกรณีสังหารนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลุ่มโบราณสถาน Deir el-Bahri อียิปต์

Go to Top