รู้จัก ‘กลุ่มชาตินิยมขวาจัด’ และ ‘ฝ่ายต่อต้าน’ ที่ประจันหน้าในเมืองชาร์ล็อตสวิลล์ มีกลุ่มอะไรบ้าง?

You are here:
Go to Top