มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ปรากฏในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ภายหลังได้รับการเตือนว่ากลุ่มก่อการร้ายจะทำการโจมตีศูนย์การค้าในเขตตะวันตกของเยอรมัน

You are here:
Go to Top