อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง

You are here:
Go to Top