เรียนรู้การรักษาความปลอดภัยจากภาพยนตร์

ภาพยนตร์เป็นสื่อข้อมูลประเภทหนึ่งที่สามารถช่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการ รักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ขอแนะนำ “Movies และ Drama series” ที่พิจารณาแล้วว่า เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัย ความสำคัญในการรักษาความลับ หรือการก่อวินาศกรรม ซึ่งแทรกอยู่ในเนื้อหาของแต่ละเรื่อง

อ่านต่อ

เรียนรู้การรักษาความปลอดภัยจากภาพ

การสื่อความหมายด้วยภาพ ให้ความรู้ได้หลากหลาย ภาพ 1 ภาพ สามารถสื่อความหมายได้หลากหลาย อาจใช้อธิบายแทนตัวอักษรได้เป็นหมื่นเป็นแสนคำ ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนต่อสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกเล่า หรือภาพเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้อ่านไม่เคยได้สัมผัสหรือรับรู้จากชีวิตจริง แต่สามารถเรียนรู้ได้จากการเห็นภาพ

อ่านต่อ

เรียนรู้การรักษาความปลอดภัยจากคำศัพท์

คำศัพท์ด้านการ รปภ. และการรักษาความลับ มีลักษณะเฉพาะตัวที่ต้องอธิบายให้ผู้ศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้ จะยิ่งช่วยให้การทำงานด้าน รปภ. และการรักษาความลับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนำคำศัพท์ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

อ่านต่อ