สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

321 ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  • 02-2810547
  • secnia@nia.go.th